1. myLeagle

Leagle
Koningslaan 34
1075 AD Amsterdam
T: 020 - 379 29 38
info@leagle.nl
Leagle - Juristen

Aanpak

Persoonlijke aanpak
Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Opdrachtgevers en kandidaten hebben bij Leagle Interim Juristen een vaste contactpersoon die als account manager fungeert en hen begeleidt bij een eventuele search, bemiddeling en tijdens uitvoering van de opdracht. We houden regelmatig contact met alle partijen tijdens de bemiddeling én uitvoering van de opdracht. Na afronding van de opdracht evalueren wij met opdrachtgever en kandidaat individueel  het functioneren van de jurist, onze dienstverlening en eventuele verbeterpunten.

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met de gegevens van kandidaten, en worden CVs niet aan potentiële opdrachtgevers verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming van de kandidaten.

Bemiddeling
De bemiddeling door Leagle Interim Juristen bestaat uit de volgende stappen:

  • intakegesprek opdrachtgever en Leagle - schetsen profiel van de gewenste kandidaat en bespreken eisen specifieke opdracht;
  • search & selectie – Leagle zoekt in haar netwerk naar de meest passende jurist. Afhankelijk van de opdracht en afspraken met de opdrachtgever wordt hierbij een advertentie op onze website en in de media geplaatst;
  • voorstel naar opdrachtgever – Leagle selecteert kandidaten en stelt deze voor met een beknopt CV en omschrijving van competenties;
  • voorstelgesprek opdrachtgever en interimmer (waarbij Leagle desgewenst als facilitator aanwezig is);
  • vastlegging opdracht – uurtarief wordt overeengekomen tussen opdrachtgever en kandidaat en opdrachtovereenkomst wordt getekend;
  • tijdens de opdracht houden wij regelmatig contact met interimmer en opdrachtgever. Na afloop vindt een evaluatie plaats met alle partijen afzonderlijk.


Tariefstructuur

Leagle Interim Juristen hanteert een vaste marge op het uurtarief van de freelance interim-juristen. Wanneer wij een interim jurist voorstellen voor een concrete opdracht, vragen wij deze om diens uurtarief te indiceren, dat wij vervolgens communiceren aan de opdrachtgever met vermelding van onze vaste marge. Door te werken met een vaste marge garanderen wij transparantie en flexibiliteit aan zowel interim juristen als opdrachtgevers.