1. myLeagle

Leagle
Koningslaan 34
1075 AD Amsterdam
T: 020 - 379 29 38
info@leagle.nl
Leagle - Juristen

Produkten

Onze legal support professionals ondersteunen onze klanten met juridische werkzaamheden op operationeel niveau. Onderstaand overzicht van mogelijke werkzaamheden is niet uitputtend bedoeld, in overleg met onze klanten maken wij graag een propositie op maat. Ook kunnen taken structureel worden uitbesteed door middel van legal process outsourcing.

Corporate Housekeeping – oprichting en liquidatie vennootschappen, actueel houden relevante bedrijfsgegevens waaronder organisatie en verslaglegging vergaderingen, opstellen bestuursbesluiten, doorvoeren wijzigingen aandeelverhoudingen en functionarissen, statutenwijzigingen, registraties Kamer van Koophandel, intra-groep financieringen.

Contract Management – opzet en onderhoud van een digitale contract management database voor actief beheer van overeenkomsten met alle relevante informatie (looptijden, mogelijkheden beëindiging, boetebepalingen etc). Dit kan worden gecombineerd met Contract Assistance (zie hierna).

Contract Assistance – opstellen specifieke overeenkomsten aan de hand van standaarden en beleid van de organisatie, en deze administreren in de contract management database.

Compliance Assistance – assisteren van de compliance officer of legal counsel bij de monitoring van doorlopende compliance verplichtingen (waaronder periodieke risico- en litigation rapportages) of in specifieke onderzoeken.

Due Diligence Assistance – bijstaan van de legal counsel of advocaat in de due diligence, en op deelgebieden zelfstandig juridisch onderzoek uitvoeren en daarover rapporteren. Ook dataroom management (invoer en beheer dataroom informatie) kan hiervan deel uitmaken.

Legal Audit – beoordelen van juridische verplichtingen van de organisatie aan de hand van specifieke criteria voor het adequaat afdekken van bepaalde juridische risico’s (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, vergunningen etc).

Legal Secretarial Services – het ondersteunen van de legal counsel of corporate secretary bij (juridisch) secretariële taken waaronder het organiseren en notuleren van (bestuurs- en aandeelhouders)vergaderingen, voeren van correspondentie, opstellen en verwerken van overeenkomsten etc.

Intellectual Property (IP) Assistance – het ondersteunen van de IP Legal Counsel inzake het beheer van een octrooi- of merkenportefeuille, verzamelen informatie voor patent- en octrooiaanvragen, claims rondom merkinbreuk, merkonderzoeken, verzamelen van bewijs voor rechtszaken en het samenstellen en updaten van dossiers.

Behandeling bezwaarschriften / klachten – behandelen van bezwaren op besluiten en beschikkingen van de overheid. Behandelen van klachten inzake specifieke produkten of diensten van een onderneming. Communicatie met de indieners van bezwaren of klachten.

Knowledge Management Assistance – ondersteunen van de knowledge manager in het toegankelijk maken en houden van relevante wet- en regelgeving, publikaties en juridische standaarddocumenten van de organisatie.